Prof.Dr.Vedat Şar 2013-2015 dönemi için

Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği (ESTSS) Genel Başkanlığı'na seçildi.

 

 

Günümüzde Psikiyatri ve Psikoterapi

Psikiyatri ve psikoterapi toplumla doğrudan ilişki içerisinde, gelişim ve değişime tarihin her döneminde gereksinim duyan bir uygulama alanıdır. Bireyin toplum içerisindeki konumu çağa bağlı olarak değişime uğrarken, psikiyatri, bireyi en doğru sekilde anlamak ve ruhsal açıdan rehberlik etmek için kendini her dönem yenilemek zorundadır. 21.yüzyıl bireyini 19. ve 20. yüzyılın kuramsal modelleri ile anlamak ve ona yardım etmek olanaksız ve hatta zarar verici bir yaklaşımdır. Yeni yüzyılda psikoterapinin spekülatif yaklaşımlardan çok bilimsel verileri rehber edinmesi beklenmektedir. Artık bir çok ruhsal sorun kişilik yapısının ürünü olmaktan çok kendi başına bir olgu biçiminde ele alınmaktadır.

 

Psikoterapinin başlıca amacı kişinin kendileşmesi ve bir özne olarak davranması yanısıra iç ve dış dengesini kurması ve koruyabilmesidir. Şizofreni ve bipolar duygudurum bozukluğu gibi bazı psikiyatrik bozukluklar genetik ve biyolojik etkenlerle açıklanırken, bunlar dışında kalan bir çok tanı grubu (örn. dissosiyatif bozukluklar, bir çok depresyon, anksiyete ve panik bozukluğu türleri, yeme bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, ilişki ve evlilik sorunları, alkolizm, uyuşturucu madde bağımlılığı) ağırlıklı olarak çocukluk çağı travmatik yaşantıları, aile yapısı, anababanın çocuk yetiştirme tarzı ve toplumsal etkilerle açıklanmaktadır.Bu bilinçte olan psikolog ve psikiyatristler için politika, popüler kültür, tarih, ve psikoloji yanı sıra başta sinema gibi çağın teknolojik olanaklarından yararlanan çok boyutlu sanat dalları esin kaynağı olmaktadır.

 

 

(C) Vedat Şar: Her hakkı saklıdır, bu sitedeki hiç bir metin kopyalanamaz ve izinsiz kullanılamaz.

 

 

 

Individual and Societal Oppression


 

George Rhoades ve Vedat Şar editörlüğünde

 

 

 

 

 

Trauma and Dissociation in a Cross-Cultural Perspective

Not Just a North American Phenomenon

 

Haworth Press Inc.

 

 

Haberler/Gelişmeler

 

Uluslararası Dissosiyasyon Çalışmaları Derneği Cornelia Wilbur ödülünü Vedat Şar'a verdi.

 

DSM-V hazırlık çalışmaları için kaynak olarak kullanılmak üzere hazırlanan 'Dissociation and Dissociative Disorders: DSM-V and Beyond ' adlı kitap Routledge yayınevi tarafından basıldı.

 

Vedat Şar Psychiatric Clinics of North America'nın Richard Chefetz editörlüğünde hazırlanan dissosiyasyon özel sayısına iki bölümle katkıda bulundu.

 

Dissosiyatif bozuklukların toplumda görülüş sıklığını konu alan çalışma Psychiatry Research dergisinde yayınlandı.

 

Çocukluk çağı travması, dissosiyatif bozukluk ve madde bağımlılığı eksenini ele alan

iki çalışma Journal of Clinical Psychiatry ve Psychiatry Research''de yayınlandı.

 

 

'Borderline' bir disosiyatif bozukluk mu? Vedat Sar ve ark.

Journal of Clinical Psychiatry'de yazdı.

 

Prof.Dr.Vedat Şar'ın yazarları arasında olduğu "Psychosis, Trauma, and Dissociation: Emerging Perspectives on Severe Psychopathology" adlı kitap Wiley Yayınevi tarafından satışa çıkarıldı.

 

Prof.Dr.Vedat Şar Göttingen'de toplanan Almanca Konuşulan Ülkeler Psikotravmatoloji Kongresi'nde davetli konuşmacı olarak yer aldı.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dizayn: İstanbul Tıp Fakültesi Bilgisayar ve İletişim Kulübü

(MEDICOMP) www.medicompclub.com
MEDICOMP ©2004